Velkommen til KORTAL

KORTAL er COWIs kortportal, hvor du kan se hele Danmark fra luften og de ændringer, byer og landskabet har gennemgået de sidste 15 år.

COWI fotograferer hvert andet år Danmark fra luften og fremstiller et landsdækkende fotokortværk af disse fotos - et såkaldt ortofoto.

COWI har fremstillet det landsdækkende ortofoto siden 1995. Desuden har vi i 2012 afsluttet fremstillingen af et landsdækkende ortofoto på grundlag af en fotografering, som US AirForce foretog i foråret 1954.

Her på KORTAL har du derfor mulighed for at se, hvordan der så ud i dit lokalområde for 6, 15 eller 55 år siden.
Se Danmark fra luften før og nu

Du kan købe digitale udsnit af COWIs luftfotos. Send en mail til hkg@cowi.dk med angivelse af adresse og billedstørrelse, hvis du er interesseret.

Vil du vide mere?

Læs her hvordan man fremstiller et ortofoto ved at sammensætte mange tusind enkeltfotos og bearbejde dem, så de bliver målfaste.
Sådan fremstilles KORTALs ortofoto

For den professionelle

COWI tilbyder en række kort- og dataprodukter til den professionelle bruger, f.eks. detaljerede ortofotos for de større byer, højdedata og oversigtskort.

Data kan leveres både som traditionelle dataleverancer og gennem forskellige internetservices.Læs mere om tilbud til den professionelle bruger